ಮಾತಾಗು ಮೌನವೇ…

ಕೊರೆವ ಮೌನವ ದೂಡಿ ಬಾ ಪದವೇ... ಮಾತಾಗಿ ಬಾ

ಭಾವದಬ್ಬರಕೆ ಮರೆಯಾದ ನುಡಿಯೆ
ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಗಳಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ನುಡಿಯೆ
ದುಗುಡ ತುಂಬಿದ ನುಡಿಯೆ ಗುಡುಗುಡಿಸಿ ಬಾ
ಮಸುಕು ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಯನೊಡೆದು ಬಾ

ಎದೆನೋವ ಬಸಿದ ಬಿಸಿಯುಸಿರ ಕಿಡಿನುಡಿಯೆ
ಹುಸಿಮೌನ ಸರಿಸಿ ನುಸುಳಿ ಬಾ
ಮನದ ಮೂಲೆಯ ಮಂಕಾದ ಪಿಸುಮಾತೆ
ಮಿಂಚಿಮಿನುಗಿ ಚತುರತೆಯಿಂದುಲಿದು ಬಾ

ಎದೆಯಾಳದಲಿ ಅದುಮಿಟ್ಟ ಪದವೇ
ಸಿಡಿದು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬಾ
ತಮದ ಮೌನವ ಸೀಳಿ
ಮಾರ್ದನಿಸಿ ಮಾತಾಗಿ ಬಾ

ನಿಲ್ಲಿಸದಿರು ಮುರಳಿ ಗಾನವ…

ಚಂದ್ರನಿರದ ನೀಲಿ ಗಗನ
ನೀರಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಯಾನ
ಮೊರೆಯುತಿದೆ ಕೊರೆವ ಮೌನ
ನಿಲ್ಲಿಸದಿರು ಮುರಳಿ ಗಾನವ…

ಇರುಳ ಹಾದಿ ಕಾಣದಿರಲು
ಮನವ ತುಂಬಿ ಭಯದ ಮುಗಿಲು
ಕಾಡುತಿದೆ ತೀರದಳಲು
ನಿಲ್ಲಿಸದಿರು ಮುರಳಿ ಗಾನವ…

ಕೊರಳು ಬಿರಿದು ಬಿಕ್ಕುತಿರಲು
ಕಣ್ಣ ನೀರು ಸುರಿಯುತಿರಲು
ಎದೆಯ ತುಂಬ ಏನೋ ದಿಗಿಲು
ನಿಲ್ಲಿಸದಿರು ಮುರಳಿ ಗಾನವ…

ದೂರದೆಲ್ಲೆ ತೀರದಲ್ಲಿ
ಕೊಳಲಗಾನ ಬರಲು ತೇಲಿ
ಮನವು ನಲಿವುದದನು ಕೇಳಿ
ನಿಲ್ಲಿಸದಿರು ಮುರಳಿ ಗಾನವ…

ಭಾವಕೊಂದು ಬಣ್ಣ

ಭಾವಕೊಂದು ಬಣ್ಣಬಳಿದು ನಗುತಲಿದೆ ಮನ
ಹಲವು ವರ್ಣ ಸೇರಿಬೆರೆತ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ ಜೀವನ

ನಂಬಿಕೆಯೆ ಹಚ್ಚಹಸಿರು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ
ಧೃಡತೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಸರಿಯೆ ಇಹುದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ
ನೀಲಾಗಸ ವೈಶಾಲ್ಯ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ
ಹಾಲ ಬಿಳುಪಿಗಿಂತ ಶುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿದೆ

ಹೇಗೋ ಏನೋ ಎಂಬ ಅಳುಕು ನಮ್ಮನಡುವೆ ಮೂಡದೆ
ಅನುಮಾನದ ಬೂದುಬಣ್ಣ ದೂರ ಸರಿದು ಓಡಿದೆ
ರಮಿಸಿ ಆಡುತಿರಲು ನಾವು ಕೆನ್ನೀಲಿಯ (ನೇರಳೆಯ) ರಂಗಿನಲಿ
ಕಡುನೀಲಿಯ ಕನಸ ದೃಶ್ಯ ನನಸಾಗಿದೆ ನಿಜದಲಿ

ಪ್ರೇಮದೊಡಲು ರಂಗೇರಿ ನಸುಗೆಂಪನು ಸೂಸಿದೆ
ಸಂತೋಷದ ತೆಳುಹಳದಿಯು ಚಿತ್ತಾರವ ಬಿಡಿಸಿದೆ
ಹಲವು ಬಣ್ಣ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿದು ಜೀವನ
ಎದೆಯಭಾವ ರಂಗುಪಡೆದ ಬಣ್ಣಗಳ ತೋರಣ

ಬರುವನೇನೋ ವಸಂತ

ಬರುವನೇನೋ ವಸಂತ
ಚಿಗುರ ಕುಡಿಯನು ನಗಿಸುತ
ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗಾನವ ಉಲಿಸುತ

ಚೈತ್ರಮಾಸದ ರಮ್ಯತೆಗೆ
ಹೊಸ ವರ್ಣವನೀಯುತ
ಭೂರಮೆಯ ತವರಿಗೆ
ಹಸಿರ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುತ

ಮರಗಿಡಗಳ ತುರುಬಿಗೆ
ನಗೆಹೂವನು ಮುಡಿಸುತ
ಯುಗದ ಆದಿಯ ಹಾದಿಯಲಿ
ಹೊಸ ಹುರುಪನು ತುಂಬುತ

ಮನದ ಮೌನ

ಏಕೋ ಏನೋ ಮನೆಯು ಇಂದು ಮೌನ ತಳೆದಿದೆ
ಬೇಸರಿಸಿ ಸೋತ ಮನಕೆ ಮಾತು ಹೊರಳದೇ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ದೂರ ತೆರಳಿದೆ
ಹೇಗೋ ಏನೋ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಅರುಹದೇ

ಕೂಡಿ ಕಳೆದ ಘಳಿಗೆ ನಿನಗೆ ನೆನಪು ಬಾರದೆ?
ಪ್ರೀತಿ ಬೆರೆತ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ ಮನವು ಬೇಡಿದೆ
ಒಮ್ಮೆ ನಕ್ಕು ನೀನು ನಗೆಯ ತೋರ ಬಾರದೆ
ಬಂದು ಬಳಿಗೆ ಅಪ್ಪು ನನ್ನ ಮುನಿಸ ತೋರದೆ

ನೀನೇ ಜೀವ ನೀನೇ ಭಾವ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ
ನೀನೇ ಇರದೆ ನನ್ನಲೀಗ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ
ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಸ್ವರವೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ
ನೊಂದ ಮನವು ಬೆಂದು ಇಂದು ಕೂಗಿ ಕರೆದಿದೆ

ಮನದ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದೆ
ಕಣ್ಣಂಚಿನ ನೀರ ಹನಿಯು ಕೂಡ ಅದನೆ ಹೇಳಿದೆ
ಹಗುರವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ನೋಡ ಬಾರದೆ
ಸುಮ್ಮನೇಕೆ ಮೌನವಾದೆ ಏನು ಅರಿಯದೆ?

ದೀಪದ ಹಾಡು

ಉರಿವ ದೀಪ ಹಾಡುತಿದೆ
ಬರಿಯ ಬೆಂಕಿ ನಾನಲ್ಲ
ಉರಿದು ಬೆಳಕ ನೀಡುತಿಹೆ
ಸುಡುವ ಚಪಲ ಎನಗಿಲ್ಲ

ಒಡಲ ತುಂಬ ಜೀವತೈಲ
ಮನದುಂಬಿ ನೀ ಎರೆಯೆ
ಇರುಳ ಹರಿದು ಬೆಳಕ ಸುರಿದು
ನಗುವ ಚೆಲ್ಲಿ ನಾ ಉರಿವೆ

ವಿರಹ ತುಂಬಿ ಪತಂಗ
ನಲಿಯಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಹೊರಟಿದೆ
ತನಗೆ ತಾನೇ ಆಶಾ-ಭಂಗ

ಬೊಗಸೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳಗಿ ನಾನು
ಮನೆಯ ತುಂಬಿ ಹರಸುವೆನು
ಸೊಗಸ ನೋಡಿ ನಲಿಯಿರಿ
ಮನಕೆ ಮುದವ ಕೊಡುವೆನು

ರಕ್ತ ತರ್ಪಣ

ಯಾರಿಗರ್ಪಣೆ ಈ ರಕ್ತ ತರ್ಪಣ 
ಎಂದು ಮುಗಿವುದೋ ಜಗದ ತಲ್ಲಣ 
ಏತಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕಂಕಣ?
ಸುಡುಗಂಕಣ ರಣಕಂಕಣ…

ನೆತ್ತರರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎತ್ತರದ ಬಾನಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿ ಹದ್ದು 
ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಗುಂಡು ಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಸದ್ದು 
ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಮುಗ್ದ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮುಕ್ತಿ 
ನಗುತಲಿದೆ ದುಷ್ಟರ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ವಿಕೃತ ಶಕ್ತಿ 

ನೆತ್ತರೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸಿದ ಯಾರದೋ ಹೃದಯ 
ಇನ್ನೂ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಚಿತ್ತಾರದ ಕನಸ ಸುಡುತ 
ಮೊರೆದು ಮೆರೆದಿದೆ ದುಷ್ಟರ ಅಟ್ಟಹಾಸ
ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮುಗ್ದ ಮುಖದ ಮಂದಹಾಸ

ಯಜಮಾನಪ್ಪನ ಯಾತ್ರೆ

ಯಾತ್ರೆಗೋದ ಯಜಮಾನಪ್ಪ ಸಂಗ ಕಟ್ಕೊಂಡು
ಪಾತ್ರೆಪಗ್ದೆ ಉಣ್ಣಾಕ್ ತಿನ್ನಾಕ್ ಎಲ್ಲಾನ್ ತಕ್ಕಂಡು
ಬಾಯಿಗ್‌ಬಂದಂಗ್ ಬೈದಾಡಿ ಮಾನ ಕಳ್ಕಂಡು
ಮಾಂಸ ಮಡ್ಡಿ ಜಿಡ್ಡು ಜೋಳ ಎಲ್ಲಾನ್ ತಿನ್ಕ0ಡು

ಕಾವೇರೀಲಿ ನಿಂದು, ಯಮುನೆ ಚಿಮುಕುಸ್ಕ0ಡು
ಗಂಗೆಯೊಳಗೆ ಮಿಂದುಬಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬತ್ತಾದ್ ಅಂದು
ಮೈಯ್ಯೀನ್ ಕೊಳೆ ತಿಕ್ಕಿ ತೀಡಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ತೊಳ್ಕಂಡು
ಮನಸಲ್ಲಿರೋ ಲೋಭಾಮೋಹನಂಗೇ ಇಟ್ಕ0ಡು

ಉಸಾರ್ ತಪ್ಪಿ ಸತ್ತೋದ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ಬುಟ್ಟು
ಜೊತೇಲೋಗಿದ್ ನಾದ್ನಿ ಕತ್ತುಗ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಬುಟ್ಟು
ಮಾಡಿದ್ ತಪ್ಗೊಳ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾವ್ರಾರ್ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕಂಡು
ಪಾಪ-ಪುಣ್ಯ ನೇಮ-ನಿಷ್ಠೆ ನದೀಲ್ ತೇಯ್ಕ0ಡು

ಸುಮ್-ಸುಮ್ಕೆನೆ ಊರೂರ್ ತಿರುಗಿ ನೆಮ್ದಿ ಕಳ್ಕಂಡ
ಮುಕ್ತಿ-ಮೋಕ್ಷ ಯಾತ್ರೇಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕಂಡ
ನಮ್ಮೂರೂನ್ ದೇವ್ರೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡು ನ್ಕಂಡು
ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಆಲ್ದಾಡಿ ಖಾಯ್ಲೇ ತಕ್ಕಂಡು

ನಮಿಪೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ

ವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಅದಿಕಾವ್ಯದ ಸೃಜನನೆ
ನಮಿಪೆ ನಿಮಗೆ ಭರತಖಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಕವಿಯೇ 

ಬರೆದೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಕವಿಯ ಕುಲಕೆ
ಹೊಳೆವ ಮಣಿಯು ಕಾವ್ಯ ಮುಕುಟಕೆ
ಮಡಿದ ಕ್ರೌಂಚಕೆ ಮಿಡಿದ ಋಷಿಯೆ
ಮಹತ್-ಕಾವ್ಯವ ಬರೆದ ಮುನಿಯೆ

ಲೋಕಮಾತೆಯ ಶೋಕ ಕಳೆದು
ನೊಂದಸೀತೆಗೆ ಆಸರೆಯನೆರೆದು
ರಾಮಸುತರ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದೆ
ದಿವ್ಯಪ್ರೇಮದಿ ಹರಸಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ

ವಿಶ್ವಪೂಜಿತ ಗ್ರಂಥದಾಕರ
ವಲ್ಮೀಕದೊಡಲ ಅಮರ ಸಂತ
ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದೆ ರಾಮ ಚರಿತೆಯ
ಜಗಕೆ ಅರುಹಿದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಕಥೆಯ

ಕಾಲದ ಹಾದಿ

ಕಾಲದ ಹಾದಿಯ ತುಂಬಾ ಹೂವು ಮುಳ್ಳು
ಕಾಣದ ನೊರೆಂಟು ತೀಕ್ಷ್ಣ ತಿರುವುಗಳು
ಬಂಧಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವು ಬಂಧಗಳು
ಆದಿಯಿಲ್ಲದ ಅಂಟು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಂಟು

ಹುಟ್ಟಿಗೊಂದೂರು ಸಾವಿಗೊಂದೂರು
ನಡುವೆ ಬಂದವರೆ ನಮ್ಮವರು
ಹಾಡಿಗೆ ಜತೆಗೂಡಿ ಜಾರಿಕೊಂಡ ಮಿತ್ರರು
ದಾರಿ ತೊರೆದ ದಾಯಾದಿ ಶತ್ರುಗಳು

ಹೃದಯ ಕದ್ದವರು ಎದೆಗೆ ಒದ್ದವರು
ಎಲ್ಲವ ನೆಚ್ಚಿ ಬೆದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಯಕೆಗಳು
ನರಳಿ ಹೊರಳಿದ ನೆನಪುಗಳು
ಹೊಸಕಿದ ಕನಸಿನೊಡನೆ ಮಿಸುಕಿದ ಮನಸುಗಳು

ಕಾಲದ ಹಾದಿಯ ತುಂಬಾ ಹೂವು ಮುಳ್ಳು
ಕಾಲದ ಹಾದಿಯ ತುಂಬಾ ಹೂವು ಮುಳ್ಳು